عاشقانه

 

عاشقانه ۶

 

عشق برای من يعنی رها شدن

کندن از زندگی و فدا شدن

يعنی توی آسمون پر کشيدن

مزه تلخ فراق چشيدن

ديدن بهار سبز توی خزون

سفر دور و دراز به کهکشون

بارش بارون چشم رو گونه ها

ترک سنگ سياه با قدرت جوونه ها

گفتن و هی ناتموم موندن حرف

تک وتنها مثل يک آدم  وامونده  تو برف

قد کشيدن قد حرف های قشنگ

ديدن خنده يار با دل تنگ

صدای هق هق گريه از نهايت وجود

مژده که هست شدی و هستی تو نيست بی وجود

عشق برای من يعنی رها شدن

کندن از زندگی و فدا شدن

 

              ( اين شعر در۱۸/ بهمن / ۱۳۸۴ آمد )

 

/ 0 نظر / 19 بازدید