اين احمدي نژاد شيطون بلا !

جناب آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و دولت محترم راستگراي ايشان در اوج ناباوري كم كم مي رود تا به ظاهر روي اصلاح طلبان و چپ گراها را در چپ روي كم كند و اين جمله را اثبات كنند كه انتهاي راستگراي چپ روي است و اين خود نشانه هاي از سياسي كاري هاي احمدي نژاد شيطون بلاست !

هر چند در نگاهي ديگر آقاي رئيس جمهور محترم و كابينه ايشان به هر دليلي ( تبليغاتي يا غير تبليغاتي و يا تحت فشار جهاني ) در اقداماتي باور نكردني در روزهاي ابتدايي سال دارد اين شعار اصلاح طلبان را تائيد مي كند كه اصلاحات ادامه دارد ، اما اين نيز خود شگرد جديدي است كه بازي سياست حكم مي كند اصولگرايان به آن تن دهند تا افكار عمومي اصلاح طلب را نيز با خود همراه كنند چرا كه براي حفظ قدرت بايد به داد تمام طيف ها رسيد و از همين باب است كه گفته اند ، بقاي ملك به داد است و زوالش به بيداد و اين طور كه به نظر مي رسد احمدي نژاد حالا با چشيدن طعم شيرين قدرت ديگر آن احمدي نژاد 26خرداد و 3 تير سال 1384 نيست . چرا كه قصد دارد علاوه بر نظر عوام توجه قشر متوسط و متوسط به بالاي جامعه را نيز كه جزو منتقدين سرسخت او به شمار مي آيد جلب كند .

اين مسئله از هر نگاه ، امري است ميمون و مبارك . چه احمدي نژاد با انحراف از مسيرش و رو آوردن به خط فكري احزاب چپ در واقع كاري خواهد كرد كارستان . به بيان ديگر اين تنها محمود احمدي نژاد نيست كه دارد با خط فكري منتقدان سر سختش همراه مي شود بلكه 17 ميليون نفري كه به او رأي داده اند نيز با او همراهند و اين خود يعني انقلابي در دل اصلاحات .

از اقدامات غافلگيركننده دولت احمدي نژاد در ماه هاي اخير كه بيشتر در حوزه مسائل فرهنگي نمود داشته براي نمونه مي توان به اين موارد اشاره كرد :

آلبوم موسيقي خواننده پاپ ، معروف به بنيامين كه حتي نتوانسته بود از وزرات ارشاد اصلاح طلب خاتمي مجوز بگيرد با مجوز رسمي وزارت ارشاد دولت اصولگراي احمدي نژاد به بازار مي آيد و پرفروش ترين كاست سال در عرصه موسيقي پاپ مي شود .
احمدي نژاد در اقدامي باور نكردي از مقامات انتظامي مي خواهد تا با زنان موسوم به بدحجاب برخورد نشود و اين مسئله در حد تذكر و توصيه حل وفصل شود .
در اقدامي فرا باوركردني محمود احمدي نژاد حضور زنان را در ورزشگاه ها لازم و تائيد مي نمايد . يادآوري اين كه ، قبلن مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها يكي از برنامه ها و شعارهاي تبليغاتي دكترمصطفي معين كانديدايي كه اصلاح طلبان از وي حمايت مي كردند بود كه به شدت مورد مخالفت حاميان احمدي نژاد قرار داشت . هر چند تنها 24 ساعت بعد از اين پيشنهاد غافلگير كننده رئيس جمهور عدالت خواه ، تعدادي از مراجع قم به شدت به اين خواسته رئيس جمهور انتقاد كردند و اين طرح را فعلن براي مدتي به بايگاني فرستادند . اما مطمئن باشيد اين احمدي نژاد شيطون بلا براي رأي آوردن در دور بعدي هم كه شده كم كم آس هاي چپ روها را از آستين راستگراها بيرون خواهيد كشيد . اگر باور نداريد مسئله را به زمان بسپاريد كه بهترين قاضي است .
/ 0 نظر / 10 بازدید