جواب هم صدايی ها پليس ضد شورش نيست !

ترانه تصورکن يکی از آخرين کارهای سياوش قميشی  بی شک ازبهترين ها وفراموش نشدنی های حوزه موسيقی پاپ به شمار می رود .شعراين آهنگ توسط ترانه سرا و شاعر جوان ايرانی يغما گلرويی سروده شده .

يغما گلرويی از ترانه سرايان موفقی است که اکنون در داخل ايران زندگی می کند. قميشی قبلاٌ نيز از اشعار يغما گلرويی سی ساله ( اروميه - ۱۳۵۴ ) در کارهايش بهره برده که از مهمترين آنها می توان به بی سرزمين تر از باد و نقاب اشاره کرد .

اما آنچه اين آهنگ قميشی و شعر گلرويی را متمايز داشته از همکاری های ديگرشان ، و همين طور از آثار هنرمندان ديگر اين عرصه ، متن ترانه تصورکن است . گلرويی که سعی دارد پيوسته به مسائل اطراف خود نگاهی انتقادی داشته باشد اين بار کاری کرده کارستان؛ طوری كه مخاطب بعد از هر بار شنيدن اين آهنگ گويی يك بار كامل منشور جهانی حقوق بشر را مطالعه كرده .

آتش بس جهانی ، از بين رفتن زندان ، از بين رفتن تمام تسليحات نظامی و هسته ای ، از بين رفتن فاصله طبقاتی و فقر ، نبود هيچ فرد گرسنه در جهان ، از بين رفتن جهان تك قطبی ، محيط زيست ، جهان وطن شدن بشر از مسائلی است كه به عنوان دغدغه های انسانی ترانه سرا در اين اثر از آنها نام برده شده . 

پيش از اين هيچ ترانه سرای  فارسی زبانی آرمان های بشر مدرن امروزی را به اين شكل خمير مايه اثر خود قرار نداده . گلرويی با سابقه اندك و سن كمی كه دارد در همين سال های ابتدای فعاليتش، نام خود را در كنار ترانه سرايان بزرگی  چون ايرج جنتی عطايی  و شهيار قنبری قرارداده .

ترانه های فيلم حکم به کارگردانی مسعود کيميايی که توسط رضا يزدانی خوانده شده نيز همگی از کارهای يغما گلرويی می باشد که بيشترشان از کاست پرنده بی پرنده انتخاب شده اند. 

يغما گلرويی امروز يكی از اميد های آينده ترانه ی  فارسی در سرتاسر جهان به شمار می آيد .  به اميد روزی كه ترانه ی  ايرانی مخاطبی جهانی پيدا كند.

تصور كن اگه حتی تصوركردنش سخته ! 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید