عاشقانه

 

عاشقانه ۳

 

برای به تو رسيدن

از خود گذشتم

از خود عبور کردم

و آنگاه که تو را يافتم

بی تو، بی خود بودم

 

ماه شبم بودی

بی تو شبم ظلمت بود

خورشيد زندگيم شدی

بی تو خواهم مرد

و در تلاقی نگاهم با چشمانت بود

که دانستم

عشق زيباست

و عاشق پيوسته تنها

ای که برای دنيا يک نفری

و برای من يک دنيا.

                               

                                  ( اين شعر در۲۰/ بهمن / ۱۳۸۳ آمد )

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید