هزينه انديشه

چهارشنبه گذشته دكتر رامين جهانبگلو دگرانديش ، روشنفكر و فيلسوف ايراني در فرودگاه تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد.

اين تيتر خبري است كه چند روز پيش از صداي آمريكا به تمام جهان مخابره شد .

تابستان سال 1383 دفتر پژوهش هاي فرهنگي گروه فلسفه و انديشه معاصر در خانه هنرمندان ايران كلاس هايي برگزار كرده بود براي تدريس پديدارشناسي روح هگل كه استاد اين سلسه درس ها دكتر رامين جهانبگلو بود . من به خاطر علاقه اي كه به فلسفه داشتم و چيزهايي كه در مورد دكتر جهانبگلو خوانده و شنيده بودم در اين كلاس ها كه ازتاريخ 18/3/1383 تا 2/6/1383 بر پا بود ثبت نام كردم تا علاوه بر شناخت فلسفه هگل با دكتر جهانبگلو نيز از نزديك آشنا شوم . آقاي دكتر جهانبگلو علاوه بر تسلط كامل بر فلسفه وتاريخ فلسفه ، شخصي است صاحب نظر در امور فرهنگي و هنري ، به ويژه در حوزه ادبيات و سينما . رامين جهانبگلو داراي مدرك فوق دكتراي فلسفه از دانشگاه سوربن است و تا به امروز بيش از بيست جلدكتاب تأليف كرده كه از آن جمله اند ، انديشه عدم خشونت ، گاندي و ريشه هاي فلسفي انديشه عدم خشونت ، در جستجوي آزادي، نقد عقل مدرن ، زيرآسمان هاي جهان و…. وي استاد دانشگاه در رشته فلسفه است و به زبان هاي انگليسي و فرانسه تسلط كافي دارد . همچنين علاوه بر ايران از تابعيت كشور كانادا نيز برخوردار است اما عشق و علاقه وي به زادگاهش يا هر دليل شخصي ديگري باعث شده تا بيشتر وقت خود را صرف آموزش جوانان ايراني كند .

به لحاظ تفكرو ديدگاه ، وي يكي از منتقدان دكتر عبدالكريم سروش و نظريه مردم سالاري ديني است . به نظر دكتر جهانبگلو بهترين مدل حكومت مدل ليبرال دمكراسي است كه در غرب جواب داده .دكتر جهانبگلو در مصاحبه هاي مختلف با چهره هاي برتر انديشه و فلسفه جهان بحث و گفتگو داشته كه نمونه هاي آن در مجلات فلسفي وكتاب هاي خودشان منتشر شده . وي همچنين همكار فرانسيس فوكوياما فيلسوف آمريكايي و صاحب نظريه پايان تاريخ در پروژه اي تحقيقاتي در آمريكا بوده .

با اين تفاسيرآقاي دكتر با توجه به تحصيلات ، معلومات و جايگاهي كه دارد به راحتي مي تواند در هر كشوري كه بخواهد زندگي كند و به تحصيل و آموزش بپردازد اما وي ترجيح مي دهد كه حتي با داشتن امتياز شهروندي كشور كانادا همچنان در ايران فعاليت داشته باشد و با اين كه قطعن مي داند پرهزينه ترين كار در اين ديار انديشيدن است اما هيچ ابايي از اين كار ندارد .

واقعيت امر اين است كه من ترجيح مي دهم چيزي نگويم . نه در مورد فرار مغزها و نه در مورد آزادي انديشه و نه در مورد هيچ مسئله ي ديگري . چرا كه شك ندارم مسئولين مملكت ما اصلن اهل تفكرو انديشه نيستند كه اگر اهل انديشه بودند زمين ما اين طور آسماني نبود !

به قول خود استاد جهانبگلو در كلاس هايش :

بحث با باطل خيالان شيوه استاد نيست / علم افلاطون حريف جهل مادرزاد نيست

/ 0 نظر / 13 بازدید