احمق ها به بهشت نمی روند !

بعد از آن که در ساعت نه و يازده دقيقه صبح روز يازدهم ماه سپتامبر ( ۲۰۰۱/۹/۱۱ ) دوهواپيمای مسافربری خطوط هوايی ايالات متحده توسط اعضای القاعده با برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی برخورد کردند و پليس آمريکا را زير سئوال بردند ( شماره تلفن پليس در تمام ايالات متحده آمريکا ۹۱۱ می باشد ) تاريخ جهان از نگاه سياستمداران آمريکا به دوپاره قبل و بعد از يازده سپتامبر تقسيم شد.

حمله اعضای بنيادگرا و مسلمان القاعده به ساختمان های تجارت جهانی که سمبل جهان دمکرات و ليبرال غربی است ،آن هم در نيويورک كه قلب تمدن غربی به شمار می رود در واقع حمله دارلسلام بود به دارالكفر از ديدگاه بن لادن و گروه اش .

اما داستان اين حمله احمقانه انتحاری كه با شستشوی مغزی جوانان اعضای القاعده همراه بود با اين وعده كه اگر در سيستمی كه القاعده برای شما تعريف می كند خودكشی كنيد در واقع خودتان را برای رسيدن به بهشت برين فدای اهداف والای بشری كرده ايد به اينجا ختم نشد و باعث كينه توزی جهان غرب نسبت به مسلمانان گرديد و تا آنجايی پيش رفت كه يكی از كشيش های مطرح مسيحی وقيحانه دين اسلام را دين ترور و پيامبر اسلام را يك تروريست معرفی كرد . متاسفانه رفتار گروه تروريستی القاعده نيز پيوسته به اين امر دامن زده كه دين اسلام دين خشونت و تحجر است و تفكر هيچ جايگاهی در آن ندارد . از رفتارهای حيوانی كه گروه القاعده بعدتر مرتكب شد سر بريدن افراد غير مسلمان به بهانه مبارزه با جهان كفر بود كه موجب سرافكندگی جامعه مسلمان جهان كه بيش از يك ميليارد جمعيت كره زمين را شامل می شود گرديد.

القاعده كه لكه ننگی است بر ُگرده  بشر متمدن، رفتارهای خشونت طلبانه خود را امروز نيز به رياست بن لادن مهندس فارغ التحصيل از آمريكا و ميلياردر سعودی در اشكالی مختلف و جديد ادامه می دهند و اين امر جز به پرده دری غربی ها و توهين به دين اسلام حاصلی در پی نداشته.

گذشته از اين كه پيرو چه دينی هستيم و يا اصلاً به خدا و دين اعتقاد داريم يا نه ، طبق اصل آزادی عقيده و آزادی انتخاب دين هر فرد جامعه بشری ، آزاد در انتخاب دين است و هيچ فردی حق اهانت به هيچ دينی را ندارد. اما برخی از غربيان كه خود را پرچمدار دموكراسی و آزادی نيز می داند متأسفانه در رفتاری احمقانه و هم رديف رفتار القاعده ،اما در قالبی ديگر سعی می كند ناآگاهانه در مقابل اعتقادات جامعه مسلمان جهان قد علم كنند و در آخرين عملكرد خود دست به انتشار تصاوير كاريكاتورگونه از چهره پيامبر اسلام زده اند . 

نگارنده اين سطور به هيچ وجه قصد طرفداری يك جانبه از هيچ دينی را ندارد و به شدت معتقد است كه دين امری است كاملاً شخصی بسته به دريافت هر فرد از آن . اما آن چه در اين ميان مهم به نظر می رسد توهين به شخصی است كه به عنوان يك قديس مورد تائيد يك جامعه بزرگ قرار گرفته و اين در مغايرت كامل با اصول آزادی عقايد است كه تمدن امروز خود را مدافع آن می داند . 

دگماتيسم در هر شكل چه در قالب القاعده يا در قالب تمدن غربی و يا هر نوع ديگری محكوم است و احمق ها در هر دين و مسلكی به بهشت نمی روند . اگر قائل به وجود بهشت هستيم پس بايد قائل به اين امر نيز باشيم كه بهشت جايگاه عاقلان است .       

 

/ 0 نظر / 13 بازدید