مٌد

به تازگی و از طريق اينترنت با جوانی سی ساله و ساختار شکن  به نام  نيما بهنود آشنا شده ام که در رشته مد لباس در نيويورک فعاليت می کند.

نيما بهنود عليرغم سن کمی که دارد دست به حرکتی زده  که برای اولين بار در تاريخ  مد لباس ايرانی صورت گرفته . البته اگر برای لباس و پوشاک ايرانی تاريخ مدی قائل باشيم . طراح لباس جوان ايرانی در اقدامی مبتکرانه با آوردن اشعار بزرگان ادب و فرهنگ ايرانی  و با بهره گيری از هنر خوشنويسی خط فارسی را بر روی  تی شرت و پيراهن جوانان حک کرده تا بدعت گذار نوع جديدی از مد ايرانی باشد . هر چند کار او را نمی توان بی نقص و عاری از ايراد دانست اما همين که  با جسارت دست به اين ساختار شکنی زده  و در شهر نيويورک ، در قلب تمدن مدرن غربی با بهره گيری از نشانه های فرهنگ ديرپا  و اصيل ايرانی گامی در جهت معرفی ايران و ايرانی برداشته خود حركتی  بزرگ به شمار می رود.

به اميد روزی  كه خط فارسی و تصوير بزرگان  علم و ادب و هنر و فرهنگ ايرانی جايگزين چهره هايي  كه به خاطر ندانم كاری متوليان عرصه فرهنگ بر روی لباس جوان ايرانی نقش بسته  بنشيند .

برای ديدن نمونه كارهای نيما بهنود به آدرس زير مراجعه كنيد :

                         www.nilgoon.org/photoalbums/nimabehnoudpages       

/ 0 نظر / 19 بازدید