ماجرای زهره آق شو کت و موسيقی رپ ايرانی

به طور قطع ماجرای انتشار سی دی کاملن خصوصی زهرا امیر ابراهیمی را شنیده ایم . من به شخصه اعتقاد دارم که این دختر بیشتر از نادانی و غفلت خودش قربانی نادانی وغفلت جامعه بی فرهنگ و نه بی تمدن ایران شد . فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرده که گردش مالی سی دی موسوم به زهره بیش از چهارونیم میلیارد تومان بوده . صحبت کردن در این مورد خاص حداقل برای من خیلی مشکل است چون نود ونه در صد این ماجرا را مردمی می بینم که نا آگاهانه نشستند و با دیدن خصوصی ترین بخش زندگی یک چهره شناخته شده وی را نیست ونابود کردند ویک درصد از این ماجرا را خود زهرا امیر ابراهیمی . چرا که او نیز مثل ما فقط وفقط یک انسان است با تمام خوبی ها و بدی ها .

اما نگارش این سطور نه برای ملامت مردم است و نه برای توجیه زهرا امیر ابراهیمی . زهرا امیر ابراهیمی امروز به عنوان یک بیمار روانی در آسایشگاه بیماران روانی بستری شده . نکته مهم برای من کاری است که گروه موسیقی رپ موسم به یاس در یک حرکت فوق العاده انسانی در حمایت از این دختر قربانی انجام داده . گروه یاس با یک آهنگ در انتقاد از مردم وجهالتی که توزیع کنندگان سی دی به کار برده اند برای اولین بار کارکرد موسیقی رپ را در شکل صحیح خود که همان نگاه انتقادی به معضلات اجتماعی است به کار برده .بر روی این آهنگ نیز به تازگی کلیپی ابتدایی اما بسیار گویا از نقش آفرینی های زهرا امیر ابراهیمی قرار گرفته . البته خوشبختانه این کلیپ چنان همه گیر شده که در اکثر گوشی های موبایل موجود است . اما من به تمام دوستان ودشمنان نانی و زبانی وجانی پیشنهاد می کنم که اگر این آهنگ وکلیپ را ندیده اند در اولین فرصت تماشایش کنند و به دیگران نیز پیشنهاد دیدنش را بدهند .

/ 0 نظر / 23 بازدید