ماجراي نمايشگاه كتاب و نمايشگاه كتاب خوان ها

كتاب اساس و بنياد تمدن است .

امروز نمايشگاه سالانه كتاب كه ظاهرن يك نمايشگاه بين المللي است شروع به كار كرد. البته در مورد تمام فعاليت هاي فرهنگي كه در اين مملكت پيشوند بين المللي دارند شما بخوانيد و باور نكنيد . مثل جشنواره بين المللي فيلم يا تئاتر يا موسيقي فجر و بسياري موارد از اين دست . چرا كه منظور سياست گزاران حوزه فرهنگ اين ديار ديرپا ، از بين المللي بودن يك اتفاق، همان چند كشوري است كه معمولن پاي ثابت بساط مفت خوري در ايرانند و از آن جايي كه خود كلمه بين المللي كلمه و واژه به اصلاح دهان پركن و قلمبه سلمبه اي است مسئولين محترم ترجيح مي دهند كه با استفاده از اين كلمه چاله هاي فرهنگي شان را حداقل در ظاهر پركنند .

اما گذشته از اين رفتارهاي مسئولين بي فرهنگ عرصه فرهنگ ، و با چشم پوشي از تمام نواقص موجود ، نمايشگاه كتاب تهران را مي توان قابل تقديرترين اقدام و فعاليت فرهنگي سال از جانب مسئولين دانست . چرا كه امروز كتاب و كتاب خواني از مهمترين شاخص هاي پيشرفت يك جامعه به شمار مي آيد و براي جامعه درحال گذار ايران نيز اين امر مسئله اي است بسيار مهم و در خور اعتناء . هر چند آمار و تيراژ خجالت آور 2000 تا 3000 نسخه اي كتاب در ايران بدون تعارف نشان دهنده اين است كه حتي قشر روشنفكر اين جامعه ( اعم از سياسيون ، فرهنگيان ، دانشجويان ودانشگاهيان، هنرمندان و… ) نيز بيشتر اهل حرافي هستند و كمتر علافمند مطالعه و كتاب خواني ؛ اما با تمام اين احوال نامساعد ، و با وجود اين كه متاسفانه نمايشگاه كتاب نيز مكاني شده براي افه ها و تظاهرات فرهنگي و نمايشگاهي ، براي نشان دادن اين كه ما اهل كتاب خواندن ( شما بخوانيد فقط خريدن و نه خواندن ) هستيم. اما نبايد منكر آثار مثبت اين نمايشگاه ، حداقل در كمترين حد خود باشيم .

به زعم نگارنده و از ديدگاهي متفاوت ، نمايشگاه كتاب تهران براي اهل كتاب حادثه مهمي نيست . چه ، افرادي كه مطالعه كتاب جزئي از برنامه زندگي آنهاست در طول سال نيز با خريد و مطالعه كتاب به خود سازي ذهني مي پردازند . اما افرادي كه ضمن داشتن علاقه به مطالعه ، بنا به دلايل مختلف نمي توانند در طول سال به اين امر تن دهند نمايشگاه تهران غنيمتي است برايشان تا با مراجعه و خريد آثار مورد علاقه شان علاوه بر تجديد قواي فكري با جو فرهنگي نمايشگاه نيز همراه شوند . البته در سال هاي اخير چيزي كه زياد نمود داشته ، حضور عشاق جوان و شبه روشنفكر در اين نمايشگاه ست . كه اين نيز خود مي تواند رويدادي مثبت براي نسل جوان ما باشد . چرا كه حداقل براي تظاهر هم شده مكاني فرهنگي را انتخاب كرده اند . نسل جواني كه در برهوت اميدواري براي رسيدن به فردايي ناپيدا دست و پا مي زند .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید