ماجراي خانواده من وسينما

رابطه ذهني من و سينما حداقل براي خودم و خانواده ام از آن حكايت هايست كه قصه اش دراز است و خارج از حوصله اين سطور.

براي اين كه به عمق اين رابطه پي ببريد به مجموعه خواب هاي كه اعضاي خانواده ما ديشب ديده اند و امروز صبح بعد از بيدار شدن براي هم تعريف كرده اند توجه كنيد.

يكم : پدرم ديشب خواب محسن مخملباف را ديده كه براي گرفتن جواز ساخت زمين اش از شهرداري به او تبريك گفته.

دوم : مادرم خواب ديده كه از طرف وزرات اطلاعات براي بازداشت من به خاطر ساخت فيلم قورباغه را قورت بده ! آمده اند.

سوم : خودم خواب آل پاچينو را ديدم كه در كنارش نشسته بودم در سالن سينمايي و داشتم به اتفاق او فيلم وكيل مدافع شيطان كه خود آل پاچينو در آن بازي كرده را مي ديدم.

چهارم : خواهرم خواب ديده كه تهمينه ميلاني به منزل ما آمده و خواهرم به او گفته ، اي شيطون خوب با فروش هفتصد ميليون تومني فيلم آتش بس پول داري شدي آ .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید