شب يلدا

امشب شب يلدا ست. يلدا در لغت، ميلاد و تولد معنا شده .

شب يلدا در كنار چهارشنبه سوری ، عيد نوروز باستانی و سيزدهم فروردين آيين و مراسمی است كه از گزند گردش چرخ گردون در امان مانده و هديه ای است از جانب نياكان انديشمندمان برای مايی  كه در روزمره گی های روزانه مان همه چيز را فراموش كرده ايم . چه خوب كه در لحظات شاديبخش امشب ، در كنار خانواده و در هنگام خوردن هندوانه و انار و آجيل شب چله در دلمان به ياد بيچارگانی كه در خيابان ها، اين طولانی ترين شب سال را پيش رو دارند بيفتيم . ما كه جز ياد كردن از آنها كاری از دستمان بر نمی آيد . باشد كه با اين كار روحمان  دردنيای  نيكی ها و پاكی ها جايی برای خود بيابد . شايد يلدای امسال تولدی دوباره باشد برای ما.

۱.

شب يلداست امشب                  

شادی برپاست امشب

زير سقف هر خونه

به دور از هر بهونه

مثل قارچ هندونه

خونواده خندونه

۲.

شب يلداست امشب 

صبح ناپيداست امشب

پشت ديوار خونه

كيه فكرهندونه

چيزی كه مونده برای ويلونه

سرمای گداكش زمستونه

                                          ( اين شعر در تاريخ ۳۰/ آذر/۱۳۸۳ آمد. )

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید