يك تكه نان براي يك تكه نان

ديشب نيز مثل شنبه شب هاي ديگر با خواهرم رفته بوديم سينما؛ و اين بار فيلم يك تكه نان ساخته كمال تبريزي كارگردان آثاري چون ، ليلي با من است ، مهر مادري ، شيدا ، فرش باد ، مارمولك و…

يك تكه نان فيلمي است در مورد اعتقادات معنوي يك پسر سرباز جوان كه باعث مي شود تا كربلايي ، پيرمردي كه خود را انساني پاك و مومن مي داند و قصد سفر حج دارد ، در سفري ناخواسته همراه او شود و در نهايت با شناخت شخصيت معنوي و واقعي پسر به شناختي جديد از خودش و پسر سرباز برسد .

فيلم يك تكه نان گذشته از فيلم نامه ضعيف و سفارشي كه دارد ، توبه نامه كمال تبريزي است براي ساخته قبلي اش مارمولك . چرا كه با مخالفت ها و انتقادات شديدي كه از جانب اكثر روحانيون و احزاب و نيروهاي موسوم به راست در زمان اكران فيلم مارمولك صورت گرفت كمال تبريزي احتياج به توبه نامه اي از جنس يك تكه نان داشت تا بتواند با خيال راحت به فعاليت در سينما ادامه دهد .

در مورد كارگرداني نيز فيلم، داراي يك دكوپاژ بسيار ابتدايي و ساده است و حرفي براي گفتن ندارد . هرچند كارهاي قبلي تبريزي مثل ليلي با من است و مارمولك كه در زمان خود جزو آثار جنجالي اكران شده به شمار مي آمدند نيز از اين امر رنج مي بردند ، با اين حال ، به خاطر برجسته بودن موضوع تازه و ساختارشكنانه اشان در جامعه ايران ، به لحاظ ضعف ساختار ، نمود چنداني نداشتند . اما از آنجايي كه يك تكه نان داراي يك داستان كسل كننده و تكراري است اين ضعف بيشتر خودش را نمايان مي كند .

البته كارگردان سعي دارد تا در طول فيلم با نمايش طبيعت سرسبز و نماهاي كارت پستالي بيننده را مجذوب كادرهاي انتخابي اش كند كه اين امر به علت تكرار در سينماي ايران و نداشتن هيچ تازگي ، تأثيري در جذب مخاطب ندارد.

فيلمبرداري ،تدوين ، صدا و موسيقي فيلم نيز همه در سطح باقي مانده اند و به عنوان يك شاخص نمي توان از آن ها نام برد.

بازي هاي فيلم نيز به جز بازي رضاكيانيان آن هم فقط در نقش پيرمردگاريچي ( كيانيان در فيلم در سه نقش ظاهر شده ) بازي هاي قوي نيستند كه البته نبايد از نظر دور داشت كه داستان فيلم به بازيگرانش اجازه مانور بيشتر روي نقش ها را نمي دهد.

در مجموع فيلم يك تكه نان نه براي سينماي ايران كه براي كارنامه كمال تبريزي نيز نمره قابل قبولي به ارمغان نياورده و واقعيت امر اين است كه گذشته از توبه نامه بودنش براي كارگردان ، فيلمي است براي بدست آوردن يك تكه نان .

 

/ 0 نظر / 25 بازدید