عاشقانه ها

اين دومين شعر از مجموعه عاشقانه هاست که از قبل در موردش نوشته بودم .

 

عاشقانه ۲

 

عشق را با تو فهميدم

خود را در وجود تو ديدم

وقتی برای اول بار

ناله ای از درون بشنيدم

 

دوست دارم همدمم باشی

يار اول آخرم باشی

مثل يک گل رز زيبا

يا که تاج برسرم باشی

 

دوست دارم شانه کنم

گيسوان کمندت را

يا اين که نظاره کنم

چشمان قشنگت را

 

دوست دارم بياويزم

گوشواره ای از گيلاس

بر چهره زيبايت

شيدايی از آن پيداست

 

دوست دارم ببينم من

لبخند فريبايت

دانم چه غمی است آن

برده دل تنهايت

 

خواهم که به من گويی

دوستت دارم ای خوبم

آنگاه شوم آرام

دانی که مجنومنم 

                                       ( اين شعر در ۲۷/ فروردين /۱۳۸۳ آمد )

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید