# وبلاگ
  جواب هم صدايی ها پليس ضد شورش نيست ! ترانه تصورکن يکی از آخرين کارهای سياوش قميشی  بی شک ازبهترين ها وفراموش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
  آزادی انديشه با BBC نمی شه !  آقايان محترم سانسورچی در اقدامی ديگر که بی شک در جهت سوق دادن جامعه نادان بشری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
  بيانيه سياسی يک شهروند غيرسياسی  امروز صبح کنار خيابان منتظر ماشين ايستاده بودم که بالاخره تاکسی ی  توقف کرد و من سوار شدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید