به بهانه اكران فيلم چهارشنبه سوری 

چهارشنبه سوری سومين فيلم اصغرفرهادی فيلمی تمام عيار است . فيلمنامه ای قوی ، كارگردانی حساب شده ، فيلمبرداری دقيق و بازی های كاملن باورپذير باعث شده تا تماشاگر با فيلمی روبرو شود كه سازنده اثر به معنی واقعی برای شعورش ارزش قائل است .

داستان فيلم كه در مورد خيانت مردی به همسرش است چنان دقيق روايت می شود كه ما در نهايت هيچ يك را مقصر نمی دانيم و برای هيچ يك دل نمی سوزانيم . كارگردان هيچ قضاوتی در مورد خوب يا بد بودن رفتار شخصيت های فيلم نمی كند و اتفاقن موفقيت عمده داستان نيز به همين خاطر است طوری كه خيلی از تماشاگران و قتی از سالن سينما خارج می شوند هنوز گيج وسردرگم هستند كه يك داستان واقعی را شاهد بوده اند يا يك فيلم سينمايی را .

از لحاظ كارگردانی ، اصغر فرهادی با تسلط كامل بر داستان ، نماها را آن قدر اصولی دكوپاژ كرده كه هيچ نمای اضافه و حتا جايگزين برای پلان های موجود در فيلم نمی توان در نظر گرفت و گويی اين نماها بهترين و تنها انتخاب ها بوده اند .

بازی فوق العاده هديه تهرانی نيز در كنار بقيه بازی های خوب بازيگران از نقاط مثبت فيلم به شمار می آيد .هديه تهرانی با سكوتی برچهره نشانده ، چنان باور پذير به نظر می آيد كه به نظر نمی توان جايگزينی برای او در اين نقش تصور كرد . البته نحيفی اندام او كمك زيادی به باور پذيريش داشته . 

فيلمبرداری جعفريان كه استاد در آوردن فضاهای سرد و رنگ های خاكستری هست را نيز نبايد از خاطر برد كه كمك زيادی به فضا سازی داستان كرده . همين طور طراحی حراكت دوربين كه عليرغم كمك زياد به روان شدن دكوپاژ اصلن به چشم نمی آيند .

فيلمنامه فيلم كه كار مشترك اصغر فرهادی و مانی حقيقی است نيز را می توان در دسته كارهای مدرن سينمای ايران به شمار آورد كه تمام شخصيت های آن خيلی خوب پرورده شده اند . ديالوگ ها نيز همه به جا نقل می شود و هيچ كم گويی يا زياده گويی ديده نمی شود .  

اما در نهايت چهارشنبه سوری  را می توان به تعبير درست‌ ، فيلم كارگردان دانست . چرا كه نما به نما و خط به خط داستان پر است از تفكر سازنده اثر اصغر فرهادی و ساختار قوی اين فيلم نويد تثبيت فرهادی در سينمای ايران .

سينما به امثال فرهادی خيلی زياد احتياج دارد.                                                        

 

/ 0 نظر / 11 بازدید