طرح ترافيك وحقوق بشر

همان طور كه مي دانيم در تهران بزرگ سال هاست كه به دليل معضل ترافيك قانوني وضع شده كه در مناطقي از پيش تعيين شده و در ساعاتي مشخص از روز به جز وسائل نقليه عمومي و آرم دار هيچ اتومبيلي حق تردد در آن محدوده را ندارد و در صورتي كه فردي اين قانون را زير پا بگذارد با يك برگ جريمه هفده هزار توماني از ورود او به اين محدوده استقبال مي شود . البته اين روزها به بركت مسئولين متخصصي كه به جز دادن طرح هاي جفنگ تخصص ديگري ندارند طرح زوج و فرد پلاك ها نيز برقرار شده تا براي جلوگيري از آلودگي هوا ( شما بخوانيد براي پر شدن كيسه گشاد دولت ) راهكاري صورت گرفته باشد .

اگر به دقت به مسئله آلودگي هوا نگاه كنيم خواهيم ديد كه تنها علت اين كه تهران امروز به لحاظ آلودگي هوا صدرنشين تمام شهرهاي جهان شده ؛ فقط و فقط بي تدبيري و ندانم كاري مسئولان ذيربط مي باشد . نبود وسائل حمل ونقل عمومي به تعداد لازم ( تاكسي ، اتوبوس و به ويژه مترو) ، وجود تقاطع هاي همسطح ، فراواني چهار راه ها ، نبود اتوبان ها و آزاد راه هاي كافي و عمربالاي خودروها كه در بعضي از موارد از عمر راننده هايشان نيز بيشتر است از عمده ترين موارد و مسائلي است كه باعث ايجاد ترافيك سنگين وآلودگي هوا در تهران شده .

با توجه به اين كه در اين مورد خاص مردم در بيشترين حد توقع نيز كمترين نقش را در از بين بردن آلودگي هوا دارند پس بيشترين ضعف بر دوش كارشناسان امور ترافيك و محيط زيست است . چرا كه در جامعه شهري امروز مردم با پرداخت ماليات ، عوارض شهري و موارد اين چنيني در واقع مسئوليت حفظ و نگهداري از محيط اطرافشان را در هر شكل ممكن به سازمان ها و نهادهايي كه خود را متولي اين امور مي دانند واگذار مي كنند .

حال اگر سازماني مثل سازمان ترافيك شهري يا شهرداري دير به فكر حل اين مهم افتاده در حقيقت حقوق شهروندي ساكنان شهر را زير پا نهاده كه اين خود نقض آشكار حقوق بشر به شمار مي رود . البته همه ما به عنوان يك شهروند خوب ايراني مي دانيم كه ما كجا و حقوق بشر كجا !

جالب اين كه در مواردي پيشنهادي از جانب افراد فوق كارشناس توصيه شده كه براي حل معضل ترافيك از توليد خودروهاي داخلي كاسته شود تا ضمن نابودي همين صنعت در حال اهتزار و بي كار شدن تعداد كثيري از شاغلين در اين رشته مردم بتوانند هواي پاك استنشاق كنند و عجيب اين كه هيچ كس به فكر يك حركت انقلابي ( حركتي كه معمولن ما زياد از آن بهره مي بريم ) براي گسترش مترو كه يك معادله جواب داده در تمام دنيا است نيست .

/ 0 نظر / 13 بازدید